Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2014

mylittlebreath
znów pragnę ciemnej miłości
miłości która zabija
tak o śmierć modli się skazany

przyjdź dobra śmierci
rozrzutna bądź jak noc sierpniowa
bądź ciepła
dotknij mnie lekko

odkąd poznałam jej prawdziwe imię
przygotowuję moje serce
na ostatni urwany
wstrząs
— H. Poświatowska
6274 59c8 420

darkface:

Silence Blankets the Forest (by Scott Withers Photography)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
mylittlebreath
mylittlebreath
mylittlebreath
6216 87c8
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
mylittlebreath
7821 5dd0 420
5566 5cb0 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabialy-krolik bialy-krolik
mylittlebreath
7797 7733 420
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viabialy-krolik bialy-krolik

October 02 2014

mylittlebreath
mylittlebreath
8429 717a 420
Reposted fromfind-balance find-balance viaelskede elskede
7929 dea1 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaelskede elskede
mylittlebreath
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— J. Conrad
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaelskede elskede
9304 611a 420
Reposted fromunco unco viabialy-krolik bialy-krolik
mylittlebreath
Reposted fromcynamon cynamon viabialy-krolik bialy-krolik

October 01 2014

9459 47e2 420
Reposted fromanananana anananana viasarazation sarazation
mylittlebreath
2320 6bd7 420
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viasarazation sarazation
8014 4307 420
Reposted fromanananana anananana viasarazation sarazation
8197 a6ab 420
Reposted fromarmadillo armadillo viadeadwolf deadwolf
6786 9e82 420
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl